Název projektu: Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/02.0041
Období realizace: 1.2.2010 – 30.9.2011

Stručný obsah projektu:
Projekt realizovaný Základní školou v Brodku u Konice je zaměřen na zlepšování podmínek využívání ICT pro žáky a učitele a to i mimo vyučování. Jeho hlavním výstupem budou multimediální nástroje a učební pomůcky, které umožní zavést eLearning do běžné výuky.
V rámci projektu bude řešena otázka zavádění nových metod a výukových činností do výuky při rozvoji klíčových kompetencí žáků a zvyšování jejich dostupnosti pro žáky a pedagogické pracovníky prostřednictvím umístění výukových pomůcek na webové stránky projektu.
Cílovou skupinu tvoří žáci školy, kterým projekt napomůže k celostnímu rozvoji osobnosti, zlepší jejich uplatnitelnost na trhu práce a posílí jejich zájem o další vzdělávání.
Vedlejší cílovou skupinu tvoří pedagogové, kteří projdou školením v oblasti přípravy multimediálních opor.
V rámci projektu dojde k vybavení dvou učeben interaktivními sestavami a dovybavení tří učeben o prezentační a výpočetní techniku potřebnou k zařazení vytvořených učebních pomůcek do výuky.

Cíle projektu:
Projekt je připraven s cílem rozšířit možnosti využívání ICT technologií při výuce na základní škole a průřezové zavádění multimediální výuky do všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.
Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím:
- inovace vzdělávacích metod s důrazem na využívání ICT technologií ve všeobecně vzdělávacích i v odborných předmětech,
- tvorbou multimediálních učebních opor, které budou ověřeny ve výuce a dle potřeb cílové skupiny nadále rozšiřovány a doplňovány, celkem se v rámci realizace projektu počítá s přípravou 420 výstupů projektu v podobě příprav na vyučovací hodinu, tzv. sešitů.
- zavedení Kurzu informačních technologií pro žáky,
- vytvoření internetového portálu, který bude nejen informovat o realizaci projektu a jeho spolufinancování z ESF, ale bude sloužit zejména pro umísťování vytvořených učebních opor a dalších výstupů projektu, které tak budou přístupny i zájemcům z dalších škol.

Harmonogram realizace:

2010

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Proškolení učitelů v oblasti obsluhy a využití multimédií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementace nových metod práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověření učebních opor ve výuce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz informačních technologií pro žáky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Implementace nových metod práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověření učebních opor ve výuce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz informančních technologií pro žáky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluace projektu