Autor projektu: Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Kontakty:
adresa školy Brodek u Konice 265, 79846
telefon 582391193
fax 582391193
email brodek@volny.cz
 
Název projektu: Příroda a školní zahrada je naše třída

Poskytovatel grantu: ČR- Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Registrační číslo: 8803/ENV/13/179/330/13

Období realizace: 1.5.2013 – 30.6.2014

Stručný obsah projektu:

Projekt umožňuje žákům školy si zdokonalovat své vědomosti a dovednosti v oblasti přírody. Součástí výuky, kromě výukových aktivit, je získávání dovedností při údržbě přírodní učebny.

Školní zahrada je členěna do tří zón:
- skalka,
- zóna pro praktické činnosti,
- relaxační zóna.

Skalka
Tato aktivita byla zaměřena na vytvoření a osázení nové skalky

Zóna pro praktické činnosti
V rámci aktivity Zóna pro praktické činnosti byly vytvořeny záhony z části osázeny zeleninou a z části bylinkami.

Relaxační zóna
Tato aktivita byla zaměřena na vytvoření prostoru určeného pro odpočinek, který je využíván v rámci aktivit družiny. V relaxační zóně jsou instalovány lavičky, skákací trampolína, fotbalové branky . Instalace trampolíny a fotbalových branek byla hrazena z vlastních zdrojů.

Oplocení pozemku
Původní eternitové oplocení bylo strženo a nahrazeno drátěným pletivem. Kolem pozemku byl vysázen živý plot.

Údržba přírodní učebny
Pro údržbu přírodní učebny byla zakoupena sekačka na trávu a zahradní nářadí. Na údržbě zahrady se podílejí žáci a zaměstnanci školy.

Učební pomůcky
Pro prezentaci života na školní zahradě byl zakoupen digitální fotoaparát a dvě školní nástěnky.

Do realizace projektu byli zapojeni žáci 1. a 2. stupně a učitelé ZŠ. Při budování relaxační zóny spolupracovali se školou rodiče.

Výše poskytnutého grantu činí 51 588,- Kč.


Fotodokumentaci k projektu si lze prohlédnout zde.