Organická chemie
                                                                                                                      Organická chemie

Uhlovodíky jsou sloučeniny uhlíku a vodíku.

Uhlík je vždy
- čtyřvazný  
- může vytvářet řetězce  

Řetězce mohou být
- otevřené (alifatické)  
- uzavřené (cyklické)

Atomy uhlíku mohou být k sobě vázány
- jednoduchou vazbou  
- dvojnou vazbou
- trojnou vazbou  

Uhlovodíky dělíme na:
- alkany
-
alkeny
-
alkyny
-
cyklosloučeniny
-
areny

Uhlovodíky můžeme vyjadřovat třemi typy vzorců:
- molekulový  
- racionální  
- strukturní  

 
Uhlovodíky
Alkany
Alkeny
Alkyny
Cyklosloučeniny
Areny
Deriváty uhlovodíků
Halogenderiváty
Alkoholy
Karbonylové sloučeniny
Karboxylové kyseliny
Estery
Testy
O projektu
Kontakty a odkazy