„Vše v jednom“ od září 2015 do května 2016

Zde v jednom velkém příspěvku naleznete všechny články ze „starého webu“ uveřejněné od září 2015 do května 2016.

Nefungují zde všechny odkazy na výsledky a diplomy. Fotografie k článkům hledejte přímo ve Fotogalerii.

Můžete si ovšem do konce školního roku zobrazit „starý školní web„, který již nebude aktualizován.


Hasičská soutěž PLAMEN

V sobotu 21. 5. 2016 se konalo závěrečné kolo hry PLAMEN. Starší žáci naší školy obsadili v této hasičské soutěži krásné 3. místo. Všem účastníkům a jejich vedoucím patří velká gratulace.

Soutěžící: Michal Grepl (8. roč.), Hana Zbořilová (9. roč.), Roman Kočí (8. roč.), Tereza Čapková (8. roč.), Pavla Budzáková (7. roč.), Petra Dvořáková (7. roč.), Martin Kroutil (5. roč.), Marie Václavíková (9. roč.) a Beata Bittnerová (3. roč.)Děti hrály dětem

V pátek 20. 5. 2016 zahráli šesťáci svým mladším spolužákům – druhákům, čtvrťákům a páťákům – malé divadelní představení – Pověst o Přemyslovi a Libuši. Žáci měli možnost takto nahlédnout do české minulosti, seznámit se se slavnými osobnostmi, které znají ze Starých pověstí českých od spisovatele Aloise Jiráska.

Divadelní představení se povedlo, a tak byli šesťáci odměněni potleskem a krásnou jedničkou do žákovské knížky.Dopravní soutěž

Dne 13. května 2016 reprezentovali starší žáci Josef Zatloukal, Jan Franc, Markéta Trundová a Karolína Kyselá naši školu v okresním kole DOPRAVNÍ SOUTĚŽE MLADÝCH CYKLISTŮ, která se konala v hale SPORTCENTRA v Prostějově. Zde soutěžili v disciplinách:
– test pravidel silničního provozu
– první pomoc
– práce s mapou
– jízda zručnosti
– jízda podle PSP byla z důvodu nepříznivého počasí zrušena

Umístili se na krásném 4. místě.
V jednotlivcích obsadil 3. místo Josef Zatloukal.
BLAHOPŘEJEME!Soutěž MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ

Dne 11. 5. 2016 se Dominik Zajíček z 8. třídy a Anna Vybíhalová z 9. třídy zúčastnili soutěže MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ. Úspěšně reprezentovali naši školu s následujícím umístěním:
Dominik Zajíček – 2. místo ve starší kategorii
Anna Vybíhalová – 3. místo ve starší kategorii
BLAHOPŘEJEME!Po stopách minulosti rodného města

Středeční odpoledne 11. 5. 2016 jsme si my deváťáci a Dominik Zajíček z 8. ročníku užívali v Prostějově pohodu na zaslouženém „minivýletu“. Během celého školního roku jsme totiž dobrovolně pracovali v kroužku Cvičení z matematiky a českého jazyka. Většina z nás se velmi poctivě připravovala k přijímacím zkouškám na střední školy, a tak nám paní učitelky za odměnu připravily v Prostějově zajímavý program.

Za doprovodu paní průvodkyně jsme se prošli dominantou našeho města – RADNICÍ. Nahlédli jsme do obřadní síně, dozvěděli se o historii i současnosti tohoto architektonického skvostu. Všichni obdivovali úžasnou zručnost našich předků, kteří s citem vyzdobili interiéry této nádherné budovy.

Poté se celá naše skupina přesunula do muzea, kde jsme si měli prohlédnout stálou expozici věnovanou našemu prostějovskému rodákovi, básníku Jiřímu Wolkerovi. Jaké však bylo naše zklamání, že tato expozice byla zrušena (údajně dočasně) a byla nahrazena výstavou nicneříkajících plastikových modelů letadel. Byla to škoda, protože jsme se o tomto spisovateli učili ve škole a chtěli jsme se dozvědět ještě více z jeho krátkého, ale zajímavého života. Nicméně jsme za doprovodu paní Mgr. Svozílkové vyslechli úžasný komentář k právě probíhající výstavě – Na jantarové stezce. Paní magistra nám se zaujetím a humorem vyprávěla o keltském osídlení a archeologických nalezištích na našem okrese.

Závěr celé naší „výpravy“ patřil příjemnému posezení v kavárně Botanico na Wolkerově ulici.

Bylo nám všem příjemně a na tuto akci budeme ještě dlouho vzpomínat.Literární kavárna v 9. třídě

V úterý 10. 5. 2016 se u nás v 9. ročníku konala již naposledy třídní „literární kavárna“. Od 8. ročníku jsme se v hodinách literární výchovy pravidělně scházeli u voňavého čaje. Milými společníky pro nás byly knihy, které jsme si z domu každý z nás přinášeli. Zatímco se vařila voda, my se v tichosti začetli a četli a četli …

Potom jsme si o knížkách, spisovatelích a jejich životě povídali. Vždy jsme byli moc opatrní, abychom naše příjemné společníky – KNÍŽKY – nepobryndali či nepokapali.Mladý zdravotník

Soutěž Mladý zdravotník se konala dne 6. 5. 2016 v Prostějově. Naši žáci byli velice šikovní:

Mladší žáci – 2. místo (5. třída -Franc A., Slabionová, Slunský, Zbránek, Šmíd)

Starší žáci – 1. místo (7. třída – Zatloukal Josef, Jelínková, Kyselá, Budzáková, Rusová) – postupují do národního kola!Soutěž Zlatý list

5. 5. 2016 se žáci deváté třídy ve složení Vybíhalová Marie, Vybíhalová Anna, Zatloukalová Jana, Václavíková Marie, Krejčí Marie, Kroutil Jiří zúčastnili okresního kola přírodovědné soutěže Zlatý list, kde obsadili v kategorii základních škol 1. místo. BLAHOPŘEJEME!!!


ZPRÁVY Z DRUŽINY
Děti ze školní družiny si dne 21. 4. užily svůj výlet do herny BONGO v Brně.

V pátek 29. 4. přiletěli do školní družiny čarodějnice a čarodějové.


Beseda – Totalitní systémy

V úterý 3. 5. 2016 jsme u nás ve škole přivítali bývalého středoškolského profesora pana Mgr. Milana Tempíra, který s námi hovořil na téma – „TOTALITNÍ SYSTÉMY – nacismus, fašismus a komunismus“. Pan Tempír byl u nás ve škole již v loňském roce s přednáškou o holokaustu.

Také letos jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Přednáška byla určena pro žáky 7. – 9. ročníku a byla doplněna zajímavými dobovými obrázky a fotografiemi.V pátek 29. 4. 2016 proběhl v Prostějově na Kostelecké ulici – na VELODROMU – DEN SE SLOŽKAMI IZS (integrovaného záchranného systému). Také naši žáci se této akce zúčastnili. Byli to ti, kteří se zapojili do literární a výtvarné soutěže: „Požární ochrana očima dětí“. Nejlepší práce byly v okresním kole oceněny a žáci z rukou paní primátorky Aleny Raškové dostali diplom s drobnými dárky.

Ocenění žáci v literární části:

Kategorie L1: 2. místo – Vít Koudelka – (4. ročník)
3. místo – Adéla Václavíková – (4. ročník)
Kategorie L2: 1. místo – Jan Všetička – (7. ročník)
2. místo – Kateřina Kýrová – (7. ročník)
3. místo – Simona Milarová – (6. ročník)
Kategorie L3: 2. místo – Barbora Lazarová – (8. ročník)
3. místo – Jana Zatloukalová – (9. ročník)OVOCE DO ŠKOL
Žádost od autorů projektu Ovoce do škol (týká se rodičů žáků na 1. stupni ZŠ):
„Vážení rodiče, naším společným cílem je projekt nadále zlepšovat a proto bychom Vás rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníku na našich stránkách: Ovoce do škol


Den Země – Ekologický den – Ukliď si svou obec

V pátek 22. dubna jsme oslavili Den Země. Dnes přijely naše paní učitelky za námi do Lipové, Suchdola, Jednova, na Skřípov a do Brodku u Konice. My jsme zůstali ve svých obcích, vyfasovali jsme velké pytle na odpadky a vydali jsme se čistit okolí silnic, cest a příkopy mezi obcemi. Občas jsme se velmi podivovali nad tím, co jsou lidé schopni vyhodit do přírody.Den dopravní výchovy

Stalo se již tradicí, že se u nás ve škole v měsíci dubnu koná jednodenní projektový den věnovaný bezpečnosti na silnici. A tak v tento den necháme své aktovky doma, zapomeneme na učení a spěcháme do školy plnit zajímavé dopravní úkoly.
Ve středu 20. dubna jsme do školy vyrazili ve sportovním oblečení a mnozí z nás dokonce přijeli na kole nebo koloběžce. Počasí bylo takřka mrazivé, tak jsme se rozehřáli při řešení různých úkolů.
Píšeme dopravní testy, opakujeme si základní vybavení jízdního kola, bez kterého bychom neměli vyjet na silnici. Na ulici na nás číhá spoustu nástrah v podobě zranění, a tak jsme si teoreticky i prakticky zopakovali základy poskytování první pomoci. Mladší žáci se také účastnili výtvarné soutěže s dopravní tématikou.

V 1. a 2. třídě děti závodily v jízdě na koloběžce.

V 8. třídě jsem si dokonce vyzkoušeli vyplnit přihlášku do AUTOŠKOLY, neboť za pár let z nás budou opravdoví řidiči. A potom HURÁ na jízdu zručnosti. Holky osmačky se moc nevyznamenaly. Do jízd se nezapojily, za to jejich spolužáci, kluci, zvládli jízdy na kole na jedničku. Ti také pomohli paní učitelce Mgr. Marcele Francové překážkovou dráhu opatrně rozebrat, aby ji zase příští rok mohli opět sestavit. Poté jsme se vrátili do školy. Děvčata si napsala ještě pěkná vypravování na téma: Nehoda na silnici.


Plavecký výcvik ukončen

V úterý 19. dubna holky a kluci z 1. a 2. třídy ukončili 10 lekcí plaveckého výcviku. Naposledy si společně zadováděli v bazénu a obdrželi Mokré vysvědčení.Pátek 22. dubna – Ekologický den – Ukliď si svou obec

Žáci od 1. do 3. třídy přijedou jako vždy do školy do Brodku u Konice – je třeba mít sportovní oblečení, dobrou obuv, pracovní rukavice.
Žáci od 4. do 9. třídy mají sraz v 8 hod. v místě svého bydliště – je třeba mít sportovní oblečení, dobrou obuv, pracovní rukavice.
Individuální žádosti mimo tento rozpis je nutné řešit s třídní učitelkou Vašeho dítěte!


Den dopravní výchovy – středa 20. dubna

V tento den si žáci zopakují pravidla silničního provozu, budou řešit úkoly ze zdravovědy a první pomoci, vyzkouší si jízdu zručnosti na kole nebo koloběžce.
Žáci budou potřebovat sportovní oblečení a psací potřeby, případně helmu, kolo či koloběžku – dle domluvy ve třídě s třídní učitelkou.


UPOZORNĚNÍ – provoz školní družiny ve dnech 21. a 22. dubna

Ve čtvrtek 21. 4. (výlet školní družiny) bude provoz školní družiny (pro děti, které se neúčastní výletu) ukončen ve 12:30 hod.
V pátek 22. 4. (Ekologický den) bude provoz školní družiny ukončen v 14 hod.


Ve středu 20. 4. 2016 se od 16:00 do 18:00 hod. konají třídní schůzky.


Natáčení soutěžního pořadu U6 – úžasný svět techniky

V pondělí 4.4.2016 odjeli členové soutěžního týmu – žáci 7. třídy – Simona Jelínková, Kryštof Robin Grepl, Jakub Zahálka, Jan Zatloukal, Josef Zatloukal – s paní učitelkou Monikou Konečnou do Ostravy, kde je čekalo nové dobrodružství v podobě natáčení televizního programu U6 – úžasný svět techniky. „Soutěž je zaměřena na přírodní vědy a jejich využití v reálném životě.“

Ubytovali jsme se v centru Ostravy v HOTELU MARIA a v úterý ráno na nás čekal automobil České televize a vyrazili jsme na natáčení. Do oblasti Dolních Vítkovic, kde natáčení probíhalo, jsme dorazili s předstihem a naše družstvo si tak mohlo vybrat, zda budou tým ALFA či OMEGA. Zvolili jsme krásné modré barvy ALFY. Rovnocennými protivníky se nám stali žáci ze ZŠ Heyrovského v Olomouci. Krátce po seznámení se soupeři se nám přišel představit i celý štáb – režisér, dramaturg, producent, animátoři, maskéři, zvukaři i samotní moderátoři, v roli pana Továrníka – Petr Vaněk a v roli pana Ducháčka – Karel Zíma.

Následně začal kolotoč, česání a líčení, převlékání a přelepování reklam na botách i oblečení, nasazování zvukových portů a pak už hurá na scénu. Nebylo to jednoduché, ale poměrně rychle jsme si zvykli na dění kolem nás. Nejlegračnější nám připadaly přeřeky herců, vyslovit názvy našich škol byl trochu oříšek.

Celý den jsme si báječně užili, plnili jsme zajímavé úkoly, v rámci kterých jsme si vyzkoušeli teorii přírodních věd v praxi, a prokázali jsme také fyzickou zdatnost. Pokud byste chtěli vědět, jak to celé dopadlo a jak jsme šikovní, můžete se na nás podívat v neděli 8. 5. 2016 v 12:00 na ČT:D. Pokud byste nemohli sledovat televizní přenos, všechny díly jsou po odvysílání ke zhlédnutí na www stránkách http://decko.ceskatelevize.cz/u6.

Náš pokřik: My do školy chodíme, fyziku se učíme, zbytečně sem nejdem, protože to vyhrajem.Krajské kolo dějepisné olympiády

Dne 21.3.2016 se konalo v Přerově na ZŠ Předmostí Krajské kolo dějepisné olympiády – tématické zaměření letošního ročníku „Lucemburkové, aneb cesta za císařskou korunou“. Za naši školu postoupila Marie Vybíhalová (9. ročník) a Dominik Zajíček (8. ročník). Z 31 účastníků obsadila Maruška krásné 13. místo!!! Dominik se umístil na 21. místě.
Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy!Okresní kolo matematické olympiády

V úterý 5. dubna se tři žáci naší školy vydali reprezentovat školu v okresním kole matematické olympiády. Ve velké konkurenci gymnazistů všichni tři dosáhli skvělých výsledků a my můžeme gratulovat:

kategorie Z6 – Jan Franc – 7. místo (1. místo za základní školy)
kategorie Z7 – Radek Václavík – 6. místo (1. místo za základní školy)
kategorie Z8 – Dominik Zajíček – 2. místo (1. místo za základní školy)


UPOZORNĚNÍ – PLAVECKÝ VÝCVIK

V pátek 15.4. proběhne náhradní výuka plavání (za jarní prázdniny), v úterý 19.4. bude plavecký výcvik ukončen!


Hejtmanův pohár – výsledky a fotografie


Výsledky nejlepších žáků – pořadí a časy (otevře se v novém okně – formát pdf)Ve čtvrtek 31. 3. 2016 navštívili žáci 8. ročníku během exkurze do Olomouce Krajskou hygienickou stanici. Zde se zúčastnili zajímavé besedy na téma:

„NEBEZPEČÍ AIDS/HIV“.

O této smrtelné nemoci se dozvěděli mnoho zajímavého, zejména pak to, jakým způsobem se nejčastěji přenáší a hlavně, jak se před touto nevyléčitelnou nemoci chránit.

Poté se žáci přesunuli na Horní náměstí, kde navštívili sídlo Olomouckého rozhlasu. Vyslechli si poutavý výklad o tom, jaký je rozdíl mezi veřejnoprávními médii a soukromými médii, prošli si jednotlivá nahrávací studia, v reálu nahlédli „pod pokličku“ vzniku rozhlasových pořadů. Celá akce se vydařila také tím, že žáci si vychutnali cestování hned třemi druhy dopravních prostředků: autobusem, vlakem a tramvají.ZÁJEZD DO POLSKA
Dne 23.3.2016 se žáci 5.- 9. ročníku zúčastnili zahraničního zájezdu do Polska, kde navštívili nejstarší solný důl Wieliczka a královské město Krakow.

Solný důl Wieliczka
Na trase dlouhé 3,5 km si žáci prohlédli sochy historických i mýtických postav, které byly vytvořeny z kamenné soli. Za pozornost také stála kaple, podzemní jezírko a výstava přibližující historii těžby soli.

Krakow
Procházkou podél řeky Visly žáci vystoupali na Wawelské návrší. Zde byla k vidění cihlová gotická Katedrála sv. Stanislava a Václava, renesančně-barokní stavba – hrad Wawel – sídlo polských králů.
Z Wawelského návrší žáci došli na Královský rynek – náměstí čtvercového tvaru. Uprostřed náměstí se nachází středověká tržnice tzv. Sukiennice, pomník básníka Adama Mickiewicze a Mariánský kostel (Kostel Panny Marie). Z věží tohoto kostela se každou hodinu ozývala trubačská melodie hejnal.

Děkujeme za finanční příspěvek obci Suchdol – paní starostce Ing. Mgr. Jitce Zahálkové a paní Mgr. Jarmile Podhorné.HEJTMANŮV POHÁR

Vážení rodiče,
naše škola se zapojila do sportovní soutěže Hejtmanův pohár. Hejtmanův pohár je soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy, která bude postavena v naší tělocvičně.
Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám.

Dne 29. 3. 2016 dopoledne budou soutěžit žáci 2. stupně 6. – 9. třída a 6. vyučovací hodinu žáci 4. – 5. ročníku.
Dne 30. 3. 2016 dopoledne budou soutěžit žáci 1. stupně 1.- 3. třída.

Prosíme, aby žáci měli na tento den sportovní oblečení a sportovní obuv do tělocvičny. Aktovku a učení s sebou do školy. Dráhu budou zdolávat žáci postupně po třídách.

Děkuji, sportu ZDAR! Mgr. Tereza Malínková


MATEMATICKÝ KLOKAN
V pátek 18. 3. proběhla i na naší škole soutěž Matematický klokan. Žáci od 2. do 9. třídy řešili zajímavé matematické úlohy.
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži.
Podívejte se na nejlepší řešitele naší školy v jednotlivých kategoriích.


V souhrnných výsledcích za okres Prostějov se z velkého úspěchu může radovat žákyně 7. třídy Simona Jelínková – dosáhla krásného 7. místa! Gratulujeme.


VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE

Dne 25. února 2016 proběhlo na FZŠ Olomouc, Hálkova 4, krajské kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu úspěšně reprezentoval Dominik Zajíček z 8. ročníku.
Dominik Zajíček se umístil na 2. místě a postupuje jako náhradník do ústředního kola do Prahy.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.Požární ochrana očima dětí pro rok 2016

Tato tematika je dětem velmi blízká. Mnozí žáci navštěvují ve svých obcích sbory dobrovolných hasičů. Rádi si ve škole vyprávějí o různých zážitcích, vítězstvích, ale i prohrách při různých hasičských soutěžích. Do literární soutěže se žáci přihlásili spontánně a dobrovolně. Většina z nich ráda soutěží, a tak také berou účast v této akci jako obrovskou výzvu.

Každý účastník soutěže obdržel do žákovské knížky zaslouženou jedničku, protože všichni pracovali ve svém volném čase nad rámec svých školních povinností. Snad některá z prací přísnou porotu zaujme. Uvidíme.

Zapsala paní učitelka Mgr. Renata Fialová

Odeslané práce žáků 6. ročníku:

Franc Jan


Franc Vojtěch


Milarová Simona


Pejř Miroslav


Pořízková Vendula


Trundová Markéta


Zemánek Roman

Odeslané práce žáků 7. ročníku:

Jelínková Simona


Kýrová Kateřina


Kyselá Karolína


Lazarová Kristýna


Němcová Lucie


Rusová Valérie


Václavík Radek


Všetička Jan

Odeslané práce žáků 8. ročníku:

Čapková Tereza


Eyerová Aneta


Klement Dominik


Lazarová Barbora


Ondráčková Šárka


Zajíček Dominik

Odeslané práce žáků 9. ročníku:

Dostál Zdeněk


Herčková Kristýna


Kroutil Jiří


Vybíhalová Anna


Vybíhalová Marie


Zatloukalová Jana


Zbořilová Hana

Hana Zbořilová (9. roč.) a Daniel Hýža (9. roč.) v rámci této soutěže vytvořili zajímavou počítačovou prezentaci a videoprezentaci.

Prezentace Daniela Hýži

Video Hany ZbořilovéLiterární soutěž Světové poštovní unie

Tři žáci z 9. ročníku – Marie Vybíhalová, Hana Zbořilová a Jiří Kroutil se zapojili do 45. ročníku Mezinárodní literární soutěže v psaní dopisů pro mládež 2016, kterou vyhlašuje Mezinárodní úřad Světové poštovní unie. Letošní téma nebylo nikterak jednoduché:
„Napište dopis sami sobě ve věku 45 let“.


Práce Marie Vybíhalové


Práce Hany Zbořilové


Práce Jiřího KroutilaSoutěž CHEMÍK

Ve středu 9.3.2016 se na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově konalo čtvrté kolo soutěže CHEMÍK. Naši školu reprezentovaly žákyně 8. třídy Aneta Eyerová a Štěpánka Šnajdrová, které se probojovaly třemi internetovými koly a postoupily do čtvrtého kola.
Soutěžní klání sestávalo ze tří částí. V první části žáci poznávali laboratorní pomůcky, ve druhé skládali jednu z vylosovaných chemických aparatur a v třetí části absolvovali test týkající se periodické tabulky prvků.

Aneta se umístila na krásném 6. místě, Štěpánka na krásném 8. místě. Gratulujeme!


VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V NĚMECKÉM JAZYCE

Ve čtvrtek 4. února 2016 proběhlo na ZŠ Jana Železného, Sídliště svobody, Prostějov okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Naši školu úspěšně reprezentovali Marie Vybíhalová z 9. ročníku a Dominik Zajíček z 8. ročníku.
Marie Vybíhalová obsadila 3. místo a Dominik Zajíček se umístil na 1. místě a postupuje do krajského kola, které se uskuteční 25.2.2016 na FZŠ Hálková Olomouc .

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.Deváťáci a budoucí prvňáčci

Zápisu dětí do 1. třídy se jako každoročně zúčastnili žáci 9. ročníku, kteří se vzorně podíleli na přípravě a organizaci zápisu. Budoucím školáčkům zpříjemnili zápisové odpoledne různými hrami a zábavnými aktivitami. Za tuto činnost si zasloužili pochvalu a poděkování.Zápis žáků do 1. třídy
Dne 5.2.2016 proběhl na naší škole zápis žáků do 1. třídy.
Pro školní rok 2016/2017 byli zapsáni žáci pod pořadovými čísly 44/2016 až 58/2016.


V úterý 16. února neproběhne plavecký výcvik pro 1. a 2. třídu z důvodu jarních prázdnin v Litovli.


VÝSLEDKY OKRESNÍHO KOLA OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA

V pondělí 8. února 2016 proběhlo v Prostějově na ZŠ Melantrichova Okresní kolo 42. ročníku olympiády z českého jazyka. Naši školu reprezentovali Marie Vybíhalová z 9. ročníku, Tereza Čapková z 8. ročníku a Dominik Zajíček z 8. ročníku. Soutěže se zúčastnilo celkem 41 žáků z celého prostějovského okresu. Konkurence byla opravdu veliká.
Nejúspěšnějším řešitelem z naší školy se stal Dominik Zajíček, který skončil na pěkném 5. místě. Gratulujeme.

Všichni tři naši soutěžící si zasloužili do žákovské knížky pochvalu za účast a vzornou reprezentaci školy v uvedené soutěži.Okresní kolo Dějepisné olympiády 2015/2016

Dne 19.1.2016 proběhlo v prostorách ZŠ E. Valenty Prostějov okresní kolo Dějepisné olympiády 2015/2016. Tematické zaměření letošního ročníku bylo: „Po stopách Lucemburků aneb za císařskou korunou“. Okresního kola se zúčastnilo 37 žáků ze 16 základních škol a 4 gymnázií.
Naši školu reprezentovali Marie Vybíhalová z 9. třídy a Dominik Zajíček z 8. třídy. Maruška obsadila 5. místo a Dominik krásné 4. místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!!! 🙂
Velké poděkování patří i Aničce Vybíhalové z 9. ročníku, která se s námi společně připravovala na okresní kolo, ale nakonec nebyla pro velký počet uchazečů (z kapacitních důvodů) do okresního kola zařazena. Děkujeme a přejeme, aby Vás zájem o historii neopustil ani v budoucnu.


Výsledková listina okresního kola Dějepisné olympiády


Pololetní vysvědčení

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 nastal dlouho očekávaný den. Žáci dostávali z rukou svých třídních paní učitelek svá pololetní vysvědčení. Mnozí byli pochváleni, jiní zase vybídnuti k většímu snažení.
Prvňáčci dostali své první vysvědčení a mnozí z nich i pochvalu od paní učitelky.

Po rozdání vysvědčení se už každý těšil na pololetní jednodenní prázdniny.Netradiční předání vysvědčení pro žáky 5. třídy

Dne 28. 1. žáci 5. třídy navštíví muzeum v Prostějově, kde se ve vzdělávacím projektu seznámí s tím, jak se dělá muzeum, a při té příležitosti jim bude předáno vysvědčení s vlastnoručně vyrobenou pečetí.


Tonda Obal na cestách

Ve středu 20.1.2016 k nám do školy zavítal „TONDA OBAL“. Jednalo se o pojízdnou výstavu a přednášku Tonda Obal na cestách, která se zabývá tříděním a recyklací odpadů. Žáci prvního stupně se učili rozeznávat základní druhy odpadů. Ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích a seznámili se s několika recyklovanými výrobky. Žáci druhého stupně si zopakovali, co všechno se dá třídit a následně znovu využít. Seznámili se sběrným dvorem, skládkou a spalovnou formou videoukázky. Žáci si také vyzkoušeli vhodit obrázky s odpadky do plastových malých popelnic a ti nejšikovnější dostali malé dárečky. Hodina každého něčím zaujala a určitě jsme si odnesli mnoho nových poznatků a ujištění, že sběr a třídění má opravdu smysl!


Lyžařský výcvikový kurz

Ve dnech 11. až 15. ledna 2016 jsem se s ostatními spolužáky ze 6. až 9. třídy zúčastnila lyžařského výcvikového kurzu v Karlově pod Pradědem.
Po příjezdu do Karlova jsme se ubytovali v chatě Marion. Každý den jsme lyžovali v areálu Karlovarský Express, na který nás pravidelně dopravil SKI BUS KARLOV. Na vrchol V Javořinách (850 m) nás vyvezla rychlá 4 sedačková lanovka. Lyžování se nám všem velice líbilo. Každý se snažil a podával nejlepší výkony.

Poslední den se konaly závody, které se nám všem líbily. Bylo to velmi napínavé. Kromě lyžování jsme se také těšili na společné večery. Hráli jsme totiž různé hry, ale soutěžili i například v „klikování“ a „dřepování“.

Celý lyžařský kurz bych shrnula asi takto: BYLO TO SUPER!

Zapsala Kristýna Herčková z 9. ročníku

Výsledky závodu ve slalomu:Sbírka pro Fond Sidus

„V Praze dne 7. 1. 2016:
Potvrzujeme, že Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/1476620/2015.
Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, z. ú.
Pro tuto sbírku výše uvedená škola utržila 1 361,00 Kč.“
Děkujeme všem, kteří jste přispěli.


Ve dnech 5. a 6. ledna 2016 proběhl na naší
základní škole 42. ročník školního kola Olympiády z ČESKÉHO JAZYKA.
Soutěže se zúčastnilo celkem 17 žáků, a to ze 7., 8. a 9. ročníku.

Žáci plnili náročné úkoly v části jazykové i slohové. Všem patří
poděkování, protože se soutěže zhostili velmi dobře a zodpovědně.

Celkové pořadí: 

1. místo: Dominik Zajíček (8. ročník) –
16 bodů (z 22)

2. místo: Tereza Čapková (8. ročník) –
13 bodů

3. místo:  Marie Vybíhalová (9. ročník)
– 12 bodů

4. místo: Aneta Eyerová (8. ročník) – 10
bodů

5. místo: Marie Václavíková (9. ročník) – 9
bodů

Výbornou slohovou práci napsali žáci:

Radek Václavík (7. ročník), Tereza Čapková (8. ročník), Šárka
Ondráčková (8., ročník), Štepánka Šnajdrová (8. ročník), Dominik Zajíček
(8. ročník), Kristýna Herčková (9. ročník), Daniel Hýža (9. ročník), Jiří
Kroutil (9. ročník), Anna Vybíhalová (9. ročník) a  Marie Vybíhalová (9.
ročník).

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka se uskuteční  8. února 2016 v
Prostějově na ZŠ – Melantrichova. Věříme, že nás žáci naší školy budou
dobře reprezentovat. Držíme jim palce.Výtvarná soutěž „Barvy podzimu“
Žáci 4. a 5. ročníku se v hodinách výtvarné výchovy zapojili do oblíbené výtvarné soutěže „Barvy podzimu“, kterou každoročně pořádá Sportcentrum
Prostějov. V okresním kole této soutěže byla úspěšná naše žákyně 4.
třídy Anetka Vičarová a obsadila krásné 3. místo. BLAHOPŘEJEME.


Lyžařský kurz
11. – 15. ledna 2016 se v Karlově koná lyžařský kurz pro žáky 6. až 9. třídy.
Děkujeme za sponzorský dar rodičům Vojtěcha France z Jednova a paní starostce Jitce Zahálkové.

Kontaktní telefonní číslo na Mgr. Francovou a Mgr. Malínkovou po dobu trvání lyžařského kurzu v Karlově (pro rodiče žáků, kteří se kurzu účastní) je: 725 526 837.


Zápis do 1. třídy základní školy se uskuteční v pátek 5. 2. 2016.


V úterý 12. ledna 2016 se od 15:30 do 18:00 hod. konají třídní schůzky.
Z důvodu účasti na školním lyžařském výcvikovém kurzu nebude přítomna Mgr. Tereza Malínková a Mgr. Marcela Francová.
Z důvodu pracovní neschopnosti nebude přítomen ředitel školy Mgr. Václav Růžička a Mgr. Jana Kamená, kterou však zastupuje Mgr. A. Dohnalová. Náhradní termín konzultací si rodiče domluví telefonicky nebo emailem.
Předvánoční čas u nás ve škole
V rámci předmětu Praktické činnosti – Vaření žáci 7. třídy připravili několik druhů vánočního cukroví a vánoční punč. Snažili se o zdravou variantu a využili např. ovesné vločky, kokos, jáhly, rozinky nebo sušené ovoce.

Ve všech třídách proběhly vánoční besídky, žáci se mohli obdarovat drobnými dárky, přinesli si z domu na ochutnání vánoční cukroví, zazpívali si koledy. Šesťáci našli pod stromečkem dokonce živé zvířátko, o které se budou společně starat.


Deváťáci hrají divadélko
Žáci 9. třídy pod vedením p. uč. Fialové nazkoušeli pohádku „O pejskovi a kočičce“. Pohádku zahráli žákům z nižších ročníků, kterým se divadéko velmi líbilo.


Vánoční besídka v družině
V pátek 18. 12. se děti z družiny se svými rodiči, sourozenci i prarodiči vydaly nakrmit hladová lesní zvířátka. Děti také vypouštěly balónky s přáníčky, obdržely odpovědi od Ježíška, kterému psaly v družině dopis, rozdaly si drobné dárečky a zazpívaly všem přítomným.


Deváťáci navštívili Úřad práce
Ve čtvrtek 10. 12. 2015 se žáci 9. třídy zúčastnili exkurze do IPS ÚP v Prostějově. Tato exkurze se konala v rámci předmětu: VOLBA POVOLÁNÍ. Žáci zde byli mimo jiné seznámeni s možnostmi studia po ukončení povinné školní docházky.


Vánoční Olomouc pro žáky 4. až 9. třídy
V úterý 22. prosince se žáci 4. až 9. podívají do vánočního krajského města a navštíví filmové představení „V hlavě“.
Odjíždí se v 7:15 hod. od budovy školy v Brodku u Konice, návrat kolem 12:45 hod. do Brodku u Konice. Žáci mohou vystupovat na autobusových zastávkách v Suchdole, Jednově, Labuticích, Brodku u Konice a Skřípově.


Vánoční Prostějov pro žáky 1. až 3. třídy
Ve středu 16. prosince se žáci 1., 2. a 3. třídy zúčastní divadelního představení „Vánoce s kamarády“ v kině Metro v Prostějově.
Žáci se ráno dostaví do školy s batůžkem, ve kterém budou mít pití, svačinu a kapesné (dle uvážení, nakoupení drobností na trzích na náměstí v Prostějově). Odjíždí se v 7:45 hod. od budovy školy, návrat mezi 11:30 až 12:00 hod.


Nastal nám ADVENT…
Je to doba očekávání nejkrásnějších svátků v roce. Všichni žáci ve škole se už moc a moc těší na VÁNOCE. Tomuto tématu se věnují v mnoha hodinách. Šesťáci si nádherně vyzdobili adventní věnce, sedmáci pekli vánoční cukrovíčko, učili se připravovat jednoduché pokrmy, nástěnky v hodinách výtvarné výchovy se mění doslova před očima. Každá třída si vyzdobuje svou třídu – strojí stromeček, nástěnky a pod.

V pátek 4. 12. 2015 zavítal do všech tříd hodný Mikuláš s anděly a čerty. Osmáci se na celé dopoledne proměnili v bytosti, které již neodmyslitelně patří k tomuto předvánočnímu času. Příjemnou tečkou na závěr bylo pochutnáníčko na zákuscích, které pro osmáky napekla babička Martina Hrubého.


Sběr papíru
Dne 4. a 7. prosince proběhne ve škole sběr papíru. Sběrový papír bude odebírat pan školník od 7.00 do 7.30 v prostoru bývalé uhelny na malé budově.


Divadélko první pomoci
Dne 25. listopadu nás ve škole navštívila paní z Českého červeného kříže, aby nám zábavnou a hravou formou vysvětlila zásady první pomoci. Žáci 1. – 6. třídy se zapojili do děje příběhu medvídka Poplety. Na realistickém maskování zranění viděli, jak úraz vypadá a formou říkanek, hádanek a písniček se jej učili ošetřit. Letos ošetřovali tržnou ránu, střep vbodnutý do dlaně a připomněli si i základní hygienické návyky.


Nebezpečí na sociálních sítích
V pátek 20. listopadu 2015 se uskutečnila v rámci školního preventivního programu pro žáky 8. a 9. ročníku beseda na téma: Nebezpečí na sociálních sítích.
Se žáky na uvedené téma hovořil pan Pavel Kadlec se svou kolegyní ze společnosti
PODANÉ RUCE
.
Tato společnost pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží.Osmáci v knihovně
19. 10. 2015 navštívili žáci 8. ročníku v rámci literární výchovy knihovnu v Brodku u Konice. Paní Zbořilová, místní knihovnice, se žáky besedovala o tom, jaké služby knihovna nabízí a co všechno zajímavého si mohou návštěvníci vypůjčit domů k přečtení.


Bobřík informatiky
Ve dnech 11. až 13. listopadu se žáci 4. až 9. třídy zúčastnili celostátní soutěže Bobřík informatiky. Každý žák řešil zajímavé úkoly na počítači, musel vše zvládnout v časovém limitu. Podívejte se na výsledkové listiny nejúspěšnějších řešitelů v jednotlivých kategoriích. Nejlepší řešitelé byli odměněni diplomem a drobným dárkem.Beseda s hasiči – 13.11.2015
V rámci bezpečnostního tématu „Ochrana člověka za mimořádných situací“ se žáci 2. až 6. třídy setkali s hasiči ze Záchranného sboru z Konice.


Dějepisná olympiáda
Dne 12.11.2015 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili školního kola dějepisné olympiády. Podívejte se na výsledky:


Ve středu 25. listopadu se od 16:00 do 18:00 hod. konají třídní schůzky.


Sedmáci a deváťáci v Praze
Dne 5. listopadu 2015 se žáci 7. a 9. třídy zúčastnili exkurze do Prahy. Do Prahy se svezli Leo expressem.
Program exkurze byl pestrý:

1) Prohlídka Staroměstského náměstí, výstup na věž Staroměstské radnice aneb Praha z ptačí perspektivy.
2) Muzikálové představení Mary Poppins v divadle Hybernia. Po představení se žáci setkali s panem Dušanem Vitázkem.
3) Karlův most
4) Hradčanské náměstí, Pražský hrad (Starý Královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Prašná věž, katedrála sv. Víta, Zlatá ulička).
5) Návštěva Muzea voskových figurín.Den stromů 20.10.2015
Žáci 4. a 5. ročníku se ve výtvarné výchově zapojili do školního kola výtvarné soutěže Den stromů.
Jejich umělecká díla ohodnotili spolužáci z vyšších ročníků a také vyučující a správní zaměstnanci.
Podle bodového hodnocení obsadila 1. místo Kateřina Mazalová z 5. třídy, 2. místo Miriam Slabionová z 5.třídy
a o 3. místo se podělili Vojtěch Langer ze 4. třídy a Pavlína Kýrová z 5. třídy.
Pochvalu si zasloužili všichni účastníci soutěže a vítězům BLAHOPŘEJEME.Dravci
Dne 1. října 2015 se všichni žáci naší školy zúčastnili představení společnosti SEIFEROS. Na fotbalovém hřišti v Brodku u Konice
mohli pozorovat letové ukázky dravých ptáků a sov a dozvěděli se mnoho zajímavostí o těchto krásných ptácích.

Dne 3.11.2015 byla ukončena charitativní sbírka pro organizaci Život dětem, při které se vybralo 4 970Kč. Tato částka byla vybrána díky široké účasti rodiny Klementových, kterým tímto velice děkujeme za podporu sbírky.


Přírodovědný klokan
Ve středu 14.10. se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan. Zde jsou nejlepší řešitelé naší školy:
1. Eyerová Aneta            8. třída 76 bodů
2. Šnajdrová Štěpánka    8. třída 73 bodů
3. Zajíček Dominik           8. třída 69 bodů

V celkovém pořadí škol za okres Prostějov se tito žáci umístili na 4., 6. a 9. místě.
GRATULUJEME!


Zběsilost v srdci v rytmu rokenrolu

V pondělí 12. 10. 2015 se žáci 7., 8. a 9. ročníku zúčastnili podzimního zájezdu do Moravského divadla v Olomouci. Čekal zde pro ně zajímavý kulturní zážitek v podobě hudebního muzikálu Šakalí léta.

Do poklidného okolí dejvického hotelu Internacional přijíždí nečekaně mladý chuligán Bejby, který nejvíce rozbouří a převrátí život pomocného číšníka Edy, okrskáře Prokopa a jeho syna přezdívaného Kšanda. A ukáže jim, jak osvobozující je někdy nedržet „hubu“ a krok.

Úspěšná komedie o svobodě, nezávislosti, rudé hvězdě a rokenrolu vznikla podle stejnojmenného filmu Jana Hřebejka z roku 1993. V Moravském divadle nastudoval muzikál zkušený režisér hudebních titulů Luděk Golat.Informativní schůzka o lyžařském kurzu do Karlova pod Pradědem, pro rodiče žáků ze 6. až 9. třídy, se koná 22.10.2015 v učebně 7. třídy v 16.00.
Účast rodičů nutná!
Prosíme rodiče o uhrazení zálohy 1600,- Kč.


V Brodku u Konice to pořádně foukalo…
Ve středu 30. září 2015 se konala tradiční DRAKIÁDA. Žáci se svými paními učitelkami a paními vychovatelkami se sešli za kulturním domem. Podpořit své ratolesti přišli i někteří rodiče, babičky či dědečkové.

Pestrobarevní draci létali ostošest. Vítr jim přál, a tak se to na nebi hemžilo různými tvary či barvami. Na závěr už byla pořádná zima, a tak si sladkou odměnu za účast od paní učitelky opravdu každý zasloužil.Dne 21.9.2015 se uskutečnila beseda Zdravé zuby. Jak správně pečovat o své zuby dětem přednášely studentky zubního lékařství z Olomouce.Žáci naší školy mohou odkoupením předmětů (náramky, magnetky, žetonky aj.) přispět nadaci Život dětem o.p.s., která pomáhá vážně nemocným a handicapovaným dětem v celé České republice. Podrobné informace o zakoupených darech naleznete na www.zivotdetem.cz.
Přispět na tuto nadaci můžete i SMS ve tvaru: DMS ZIVOTDETEM na číslo 87777.


V pondělí 12.10.2015 se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastní muzikálu Šakalí léta v Moravském divadle v Olomouci. Vstupné 120,- Kč, autobus bude žákům uhrazen ze SRPŠ.


Ve čtvrtek 1.10.2015 se všichni žáci naší školy zúčastní představení skupiny SEIFEROS – ukázka letu dravců a sov. Představení proběhne v 8:00 hod. na fotbalovém hřišti v Brodku u Konice. Vstupné 30,- Kč.


Dne 22.9.2015 se koná výuka dopravní výchovy pro žáky 4. ročníku v Prostějově na DDC (dětské dopravní centrum).


!!! V úterý 15. září v 16:00 hod. proběhne plenární zasedání a schůze školy !!! V učebně 7. třídy budou všichni rodiče mimo jiné seznámeni s novým školním informačním systémem Iškola (součástí je např. elektronická žákovská knížka), rodiče obdrží přihlašovací údaje. Po plenární schůzi budou následovat třídní schůzky.


Ve středu 9.9.2015 se žáci zúčastní představení divadla z Hradce Králové. Představení proběhne v kulturním domě v Brodku u Konice, vstupné 40,- Kč. Žáci 1. stupně v 10 hod., žáci 2. stupně v 11 hod.


Video – Slib prvňáčků:

Fotografie z 1. školního dne prvňáčků:


Slavnostní předávání vysvědčení deváťákům – červen 2015Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. září 2015.

Žáci 1. třídy slavnostně zahájí školní rok v učebně 1. ročníku v 8:00 hod. Prvňáčci si přinesou školní aktovku a přezůvky.

Žáci 2. až 9. třídy zahájí školní rok v 7:35 hod., přezůvky s sebou.