Divadelní představení pro 4., 5. a 6. třídu

8. června se žáci 4., 5. a 6. třídy zúčastní divadelního představení Kouzelný dům v Prostějově.

Vstupné 70 Kč na žáka, autobus hrazen ze SRPŠ.