Fotografování žáků

Dne 10. června během dopoledne proběhne fotografování třídních kolektivů i jednotlivců.