Děti hrály dětem s videozáznamem

V pátek 20. 5. 2016 zahráli šesťáci svým mladším spolužákům – druhákům, čtvrťákům a páťákům – malé divadelní představení – Pověst o Přemyslovi a Libuši. Žáci měli možnost takto nahlédnout do české minulosti, seznámit se se slavnými osobnostmi, které znají ze Starých pověstí českých od spisovatele Aloise Jiráska.

Divadelní představení se povedlo, a tak byli šesťáci odměněni potleskem a krásnou jedničkou do žákovské knížky.

Fotografie hledejte v archivní fotogalerii. Nyní se podívejte na videozáznam, který zpracoval žák 9. třídy Dan Hýža.