Noc kostelů

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která umožňuje široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely, ve kterých se zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt.

Dne 10. června se i farnost Suchdol – Jednov zapojila do Noci kostelů. Na přípravě a organizaci se podíleli i naši žáci a jedna paní učitelka. Návštěvníci si mohli prohlédnout kostel ze všech zakoutí, vystoupat na věž a zazvonit na zvony, prohlédnout vzácné staré knihy, dospělí mohli ochutnat mešní víno a klášterní pivo.

Můžete se podívat na krátké video.