Oslavy 90. výročí školy – Den otevřených dveří

V pátek 17. června 2016 vyvrcholily na naší Základní škole v Brodku u Konice oslavy 90. výročí otevření školy. Mnoho měsíců dopředu se vše pečlivě připravovalo a zařizovalo.

Dlouho očekávaný den D nastal. Škola se oblékla do slavnostního a od 10.00 hod až do 15.00 hod vítala hosty, bývalé i současné žáky, rodiče, bývalé učitele a zaměstnance, aby se podívali, jak se škola za ta dlouhá uplynulá léta proměnila k nepoznání.  Mnozí si prohlíželi staré třídní knihy, almanachy, dobové fotografie, učebnice i pomůcky. Na interaktivních tabulích příchozí zhlédli projekci o historii naší školy, prezentace a videa žáků. Navštívili nás také žáci z nedaleké ZŠ v Lipové, kteří budou do naší školy od 6. třídy chodit.

A tak se naše škola stala místem krásných a milých setkání. Současní žáci školy se zhostili role průvodců a hostesek. U kávy a malého občerstvení se vzpomínalo na školní léta, učitele nebo i první lásky.