Oslavy 90. výročí školy – Školní akademie

Stěžejním úkolem příprav školních oslav byl nácvik školní akademie. Závěrečné vystoupení žáků proběhlo v kulturním domě. Zde se sešli děti z mateřské školy a žáci ze všech tříd se svými třídními paními učitelkami, aby předvedli svůj program. Sál byl doslova našlapán k prasknutí. A tak se na pódiu zpívalo, tančilo a hrálo divadlo. Celé odpoledne vládla slavnostní a příjemná atmosféra. Diváci odměňovali všechny účinkující velkým potleskem.

Pro budoucí prvňáčky to byl také významný den, protože byli slavnostně ošerpováni deváťáky a byl jim předán symbolický klíč od naší školy.

Velmi hezky a důstojně se se školou rozloučili žáci 9. ročníku. V krásném a dojemném proslovu zavzpomínali na celých devět let strávených ve škole, poděkovali svým učitelům i rodičům za to, že je velmi dobře připravili do života. Nejednomu divákovi či paní učitelce ukápla i slzička.

Závěr celé akce patřil kapele ROSE BAND, která doslova roztančila celý sál. Hlavně deváťáci se tancem a zpěvem postarali o fantastickou náladu. Mnozí si osobně zatančili se svými paními učitelkami.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a programu našich oslav, děkujeme sponzorům. Stále si můžete ve škole u paní Aleny Zapletalové, vedoucí školní jídelny tel: 725526837, zakoupit propagační předměty naší školy – hrnek, placku, propisku, magnetku a klíčenku.

Na tuto akci budeme ještě dlouho vzpomínat.

(Fotografovala Helena Baronová z furtovnik.cz a Mgr. Marcela Francová.)