Videozáznamy ze dne 17. června 2016

Bývalý žák naší školy Ondřej Navara natočil a zpracoval videozáznamy ze dne 17. června 2016 – z oslav 90. výročí postavení naší školy.

Videozáznam školní akademie si žáci mohou nakopírovat na flashdisky u svých třídních učitelek. Videosoubor je možné také stáhnout z online úložiště, napište si, prosím o odkaz ke stažení na emailovou adresu Mgr. Kateřiny Dostálové (najdete v sekci Kontakty).

Zde se můžete podívat, jak to vypadalo u nás ve škole na Dni otevřených dveří.