Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy

Ve čtvrtek 30. června nastal den, na který se jistě těší všechny děti. I žáci naší školy byli dnes odměněni za celoroční práci vysvědčením a s radostí se rozběhli užívat prázdnin.

Žákům 9. třídy slavnostně předávala vysvědčení třídní učitelka Marcela Francová spolu s panem starostou, panem ředitelem a paní zástupkyní. V obřadní síni obecního úřadu zaznělo mnoho milých slov, velmi pěkně zazpívala žákyně 7. třídy Valérie Rusová, žák 8. třídy Dominik Klement zahrál skladbu na trubku, také ukáplo několik slz. Žákům 9. třídy přejeme v životě hodně štěstí a úspěchů.