Přihláška do školní jídelny

Můžete si stáhnout, vytisknout a vyplnit přihlášku do školní jídelny. Žáci přihlášky odevzdají třídní učitelce 1. září.

Informujte, prosím, své děti, zda se budou od pátku 2. září stravovat ve školní jídelně, ať mohou tuto informaci ve čtvrtek nahlásit.

1. září bude také možnost obdržet přihlášku do školní jídelny od třídních učitelek.

Přihláška do školní jídelny