Vyhlášení volného dne ředitelem školy

Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona volný den na pátek 9. 9. 2016. Volný den je vyhlášen z provozních důvodů.