Třídní schůzky

V úterý 20. září se koná schůze plenárního zasedání školy (16:00 – 16:30) a třídní schůzky (od 16:30).