Divadélko pro školy

Divadelní představení se z důvodu nemoci herců nekoná. Bude stanoven náhradní termín.

Divadélko pro školy Hradec Králové uvádí dne 10. 11. 2016  v Kulturním domě v Brodku u Konice divadelní představení Bajky pana Ezopa pro žáky 1. stupně a Don Quijote a ti druzí pro žáky 2. stupně. Vstupné 40,- Kč na žáka, ale 20,- Kč bude hrazeno z příspěvků SRPŠ. Peníze žáci odevzdají třídním učitelkám do 9. 11. 2016.