Informace k pondělí 19. prosince

Věnujte pozornost následující informaci:

Z důvodu provozní porady bude v pondělí 19. 12. 2016 odpolední vyučování  a provoz školní družiny jen do 13:30 hodin.
Dojíždějící žáci (Lhota, Labutice, Jednov, Suchdol, Hrochov, Lipová) odjedou spojem ve 13:40 hodin, žáci ze Skřípova odjedou ve 12:35 hodin.