Hlasování do Školské rady

Ze 110 oslovených rodičů byla do školské rady zvolena paní Martina Folkmanová  Suchdol čp. 150 s tímto výsledkem

hlasovalo pro                       102 hlasů
hlasovalo proti                    2 hlasy
zdrželo se hlasování           6 hlasů
jiný návrh                             nebyl

Školská rada bude pracovat v tomto složení:
zástupce zřizovatele školy Ing. Petra Bartošková
zástupce z řad zaměstnanců školy Mgr. Věra Švecová
zákonný zástupce žáků zvolený z řad rodičů Martina Folkmanová.