Schůzka k lyžařskému kurzu

Společná schůzka žáků, kteří se účastní LVK 13. – 17. 2. 2017

Kdy: 17. 1. 2017

Kde: učebna 6. třídy – přízemí

V kolik: 13:45 (žáci budou na 10 minut omluveni ze začátku 7. vyučovací hodiny, po skončení schůzky se vrátí do své třídy)

Na schůzku si musí žáci přinést:

  1. kartičku pojišťovny
  2. psací potřeby a zápisník

Žáci budou poučeni o chování a bezpečnosti na LVK.

NEZAPOMEŇTE!!!!!!!!!

Doplatek LVK – 1 400,- Kč ( můžete nosit od 17.1. 2017 do 31.1.2017)
Kdo z rodičů bude chtít doplatek zaplatit v průběhu třídních schůzek, může přinést peníze paní Mgr. Francové do kabinetu výchovného poradce.
Potvrzení o seřízení vázání a potvrzení od lékaře PŘINÉST DO KONCE LEDNA!

Mgr. Tereza Malínková, Mgr. Marcela Francová