Projekt v 6. třídě – Kuličková dráha

„Vytvořte kuličkovou dráhu tak, aby kulička urazila co nejdelší cestu.“

Takové zadání čekalo na žáky 6. třídy v hodině Výtvarné výchovy. Žáci vytvořili dvě skupinky – holky a kluci. Projekt „Kuličková dráha“ se nám po dobu tří týdnů přirozeně vyvíjel v několika fázích:

  • fáze inženýrská – plány a návrhy
  • fáze konstrukční – sestrojení kuličkové dráhy
  • fáze designérská – zdobení
  • fáze soutěžní – kdo tedy vyhrál?
  • fáze hodnotící – Kdo byl spíše tím inženýrem? Kdo se projevoval jako vedoucí týmu? Dokázali jsme se domluvit? Jak jsme si rozdělili role? Jak bychom se ohodnotili?

Jak to tedy dopadlo? Zvítězily oba týmy!

Kulička u kluků dorazila do cíle v delším časovém úseku. Kuličková dráha holek byla vyhodnocena jako „krásnější“.