Program primární prevence pro žáky 8. ročníku

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se pro žáky 8. ročníku uskuteční v Prostějově v rámci školního preventivního  programu v kině METRO beseda na téma Kriminalita – její úskalí a nebezpečí.

Po besedě navštíví žáci architektonickou perlu a dominantu Prostějova – Národní dům a divadlo, a to za doprovodu odborného průvodce.