PŘEDNÁŠKA – „Šikana, kyberšikana a sociálně patologické jevy ohrožující mládež“

Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se žáci 8. ročníku v rámci školního minimálního preventivního programu zúčastnili v Prostějově v kině METRO zajímavé přednášky s mjr. JUDr. Jaromírem Badinem z Prahy, který je vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. města Prahy a pracuje jako vyšetřovatel trestné činnosti mládeže a na mládeži.

Pan major hovořil poutavě z vlastní zkušenosti o trestné činnosti mládeže. Na mnoha případech, které sám se svým týmem spolupracovníků vyšetřoval, uvedl, jak se mladý člověk může vědomky i nevědomky dostat do konfliktu se zákonem.

Přednáška byla určitě podnětná, zajímavá. Vhodně doplnila učivo předmětu VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Škoda, že nezbyl čas a prostor na dotazy z řad dětí a mládeže, která v hojném počtu zaplnila sál kina METRO.

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA prostějovského Národního domu a divadla

Po přednášce v kině METRO se žáci přesunuli do nádherných prostor prostějovského divadla, kde se jich ujal mladý, velmi sympatický průvodce, jevištní technik a amatérský divadelník, který je s nadšením a  humorem provedl neznámými  tajemnými prostory a zákoutími, kam se běžný návštěvník nedostane. Při vstupu do  vestibulu na všechny  „dýchla“ socha od významného českého sochaře Olbrama Zoubka – Strážkyně vod.

Žáci navštívili kabiny jevištních techniků a zvukařů. Nejvíce je zaujaly prostory přímo na jevišti. Prohlédli si, jak se spouští opona nebo kulisy. Pan průvodce provedl žáky také spolkovou částí Národního domu, kde se natáčely televizní seriály Četnické humoresky nebo Četníci z Luhačovic. Závěr prohlídky patřil zkušebně pěveckých sborů Vlastimila a Orlice.