|

CHEMÍK 2017

Žák 8. třídy Jakub Zahálka se úspěšně probojoval třemi internetovými koly soutěže CHEMÍK a s ostatními nejlepšími řešiteli byl pozván k účasti do posledního kola soutěže, které se konalo dne 16. března 2017 na Švehlově střední škole polytechnické v Prostějově.

První body získávali soutěžící při poznávání laboratorního vybavení. Ve druhé části na ně čekala periodická tabulka a rozšířené anorganické názvosloví. Poslední část finálového kola byla zaměřena na praktickou laboratorní práci. V laboratoři tak probíhalo skutečné bádání, při kterém žáci základních škol zjišťovali, které ionty kovů pro ně byly rozpuštěny v neznámých vzorcích. Podobné postupy se běžně používají při práci analytických chemiků a soutěžící byli v této části velmi úspěšní.

Jakub ve velké konkurenci mezi samými deváťáky získal krásné 11. místo! Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.