Hejtmanův pohár na naší škole

Dne 28. 3. pro 2. stupeň a 30. 3. pro 1. stupeň se na naší škole uskuteční Hejtmanův pohár, což je sportovní soutěž, ve které spolu zápolí jednotlivé školy a jejich žáci ve zdolávání tzv. opičí dráhy. Cílem soutěže je u dětí a mládeže podpořit zdravý životní styl a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám. Soutěží se na opičí dráze plné kreativních překážek, které prověří všestranné sportovní nadání zapojených žáků.

Žáci 1. a 2. ročníku si přinesou do školy na 30. 3.  sportovní oděv a sportovní obuv.