6. třída a říše Souměrnosti

Žáky 6. třídy čekalo v matematice téma Osová souměrnost. Do říše Souměrnosti vladaře Simmetrióna cestovali společně s Johnem Cleverem – no jasně – s Honzou Chytrým. Říši Souměrnosti našli, ale nešťastnou náhodou zůstali uvězněni v paláci. Aby se mohli vrátit domů, museli vyřešit několik úloh založených na zobrazení geometrických útvarů v osové souměrnosti s danou osou, poznávali osově souměrné útvary, luštili tajné písmo. V hodinách výtvarné výchovy žáci vytvářeli svůj osově souměrný erb, setkali se s broukem Vzorobrazem, kterého si nakreslili, zjišťovali, zda jejich obličej je osově souměrný, vybarvovali osově souměrné útvary – mandaly.