Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 6. 4. 2017 se konal zápis budoucích prvňáčků do naší základní školy. Žáci z 9. ročníku se vzorně spolupodíleli na přípravě a organizaci celé akce. Budoucím našim žákům zpříjemnili odpoledne různými hrami a zábavnými aktivitami. Za tuto činnost jim patří poděkování a pochvala.