|

Zpráva od brodeckých mladých hasičů

V sobotu 25. 3.2017 se tým mladších hasičů z SDH Brodek u Konice účastnil v Prostějově soutěže „UZLOVAČKY“ ve vázání uzlů na čas. Byly to uzly: lodní, tesařský, zkracovačka, plochá spojka a úvaz na proudnici. V soutěži týmů mladí hasiči skončili na pěkném 6. místě. Následovala soutěž jednotlivců, kde se z 59 závodníků umístili takto:
22. místo Eliška Greplová 3.třída
37. místo Vašík Vyroubal 2.třída
40. místo Sára Komárková 2.třída
42. místo Adam Trnečka 2.třída
47. místo Lukáš Koudelka 2.třída
Byl to první závod tohoto zaměření a první zkušenosti, které náš tým nasbíral.

Za SDH Brodek u Konice Kamila Greplová

img001