4. třída – výtvarná výchova

Podívejte se na několik fotografií z výtvarné výchovy ve 4. třídě. Žáci 4. třídy mezi sebou soutěžili o nejhezčí namalovaný strom.

V okresním kole výtvarné soutěže „Cesty, cestování“ obdrželi žáci  Anna Greplová a Michal Pejř ze 4. třídy ČESTNÁ UZNÁNÍ.
Blahopřejeme!