|

Vyhodnocení soutěže „Moje vysněná škola“

Naši žáci z 2. třídy, 6. třídy a 8. třídy se skvěle umístili v soutěži „Moje vysněná škola“ a vyhráli výlet zdarma pro svou třídu. GRATULUJEME!

Z tiskové zprávy:

V rámci MAP vzdělávání v ORP Konice vyhlásila MAS Region HANÁ soutěž tvořivých aktivit pro třídní kolektivy v těchto kategoriích:

  1. kategorie – MŠ („Chodíme rádi do naší školky”)
  2. kategorie – 1. stupeň ZŠ („Moje vysněná škola”)
  3. kategorie – 2. stupeň ZŠ („Moje vysněná škola”)

Mezi mládeží byl o soutěž velký zájem, o čemž svědčí i velký počet zapojených kolektivů. Do soutěže se přihlásilo celkem 7 MŠ z území ORP Konice (tj. MŠ Šubířov, MŠ Hvozd, MŠ Skřípov, MŠ Raková u Konice, MŠ Suchdol, MŠ Bohuslavice a MŠ Horní Štěpánov). Za 1. stupeň se zapojilo celkem 7 škol (tj. ZŠ Hvozd, ZŠ Kladky, ZŠ Lipová, ZŠ Bohuslavice, ZŠ Brodek u Konice, ZŠ Horní Štěpánov, ZŠ Konice), z 2. stupně celkem 4 školy (tj. ZŠ Bohuslavice, ZŠ Brodek u Konice, ZŠ Horní Štěpánov, ZŠ a G Konice).

Soutěžící tvořili své modely v termínu od 01. 03. – 28. 04. 2017.

Poté zasedla komise ve složení: Mgr. Kateřina Prucková (ředitelka ZŠ Senice na Hané), Mgr. Dagmar Vysloužilová (ZŠ Náměšť na Hané – učitelka výtvarné výchovy), Ing. Jaroslav Brzák (manažer MAS Region HANÁ), Mgr. Marta Husičková (předsedkyně MAS Region HANÁ), Mgr. Pavla Valentová (učitelka MŠ Náměšť na Hané), Ing. Ludmila Solovská (manažer a facilitátor aktivit MAP), Ing. Kateřina Vičarová (odborný řešitel MAP ORP Konice), Ing. Josef Janeček (reklamní agentura).

Komise neměla lehkou práci, proto rozhodla i o tom, že rozdá čestná uznání.

Výsledky soutěže:

1. kategorie: 1. místo – MŠ Horní Štěpánov

2. kategorie

  1. místo – ZŠ Lipová
  2. místo – ZŠ Brodek u Konice (2. ročník)
  3. místo – ZŠ Horní Štěpánov (1. ročník)

 3. kategorie

  1. místo – ZŠ Brodek u Konice (8. ročník)
  2. místo – ZŠ Brodek u Konice (6. ročník)
  3. místo – ZŠ Bohuslavice (8. ročník)

Speciální cena – ZŠ Brodek u Konice (7. ročník)

Některé z nápadů dětí by mohli akceptovat i ředitelé a zřizovatelé škol. Přispělo by to jistě k tomu, že děti by svou školu měly ještě raději.

Místní akční skupina Region HANÁ, z.s. je nositelem projektu podpořeného z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem Místní akční plán vzdělávání v ORP Konice. Hlavním cílem projektu je vybudování funkčního partnerství mezi aktéry školství v území ORP Konice, stanovení priorit v oblasti vzdělávání, vytvoření akčního plánu, zlepšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ na území ORP Konice.