STEZKA V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Biologická exkurze STEZKA V BOTANICKÉ ZAHRADĚ

Ve čtvrtek 11. 5. 2017  se žáci 7. ročníku zúčastnili PŘÍRODOVĚDNÉ  STEZKY zaměřené na poznávání a pozorování rostlin v Botanické zahradě Petra Albrechta v Prostějově.