Fotografování žáků

Ve čtvrtek 15. června se v dopoledních hodinách uskuteční fotografování tříd, žáků a zaměstnanců školy.