Rozloučení se školou

V pátek 30. 6. 2017 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu v Brodku u Konice slavnostní předání závěrečných vysvědčení absolventům naší školy. Úvodního slova se ujala třídní paní učitelka Mgr. Renata Fialová, která ve svém projevu zavzpomínala na uplynulá léta strávená ve společnosti svých žáků. O kulturní vystoupení se podělili žáci Dominik Klement z 9. ročníku hrou na trubku a Valérie Rusová z 8. ročníku zpěvem slovenské písně – Labuť.

Spolužáci Michal Grepl a Lucie Hamplová poděkovali všem přítomným učitelům za jejich trpělivost, laskavost a snahu žáky něco zajímavého naučit. Nezapomněli také poděkovat panu řediteli Mgr. Václavu Růžičkovi, který i když odchází do důchodu, bude nadále pro základní školu oporou.

Jmenný seznam absolventů ZŠ a MŠ – T. G. Masaryka v Brodku u Konice ve šk. roce 2016/2017:

1. Tereza Čapková
2. Aneta Eyerová
3. Michal Grepl
4. Hamplová Lucie
5. Jan Hanák
6. Martin Hrubý
7. Dominik Klement
8. Roman Kočí
9. Tomáš Kolář
10. Mojmír Kovář
11. Barbora Lazaraová
12. Daniel Marek
13. Tomáš Mikolášek
14. Petr Nehera
15. Šárka Ondráčková
16. Lucie Podhorná
17. Štěpánka Šnajdrová
18. Nikola Vlachová
19. Dominik Zajíček

V letošním školním roce absolvovalo celkem 19 žáků, z toho 11 chlapců a 8 dívek. Při této příležitosti vydali žáci svůj vlastní sborník absolventských slohových prací, a to na témata:

– Moje plány do budoucna
– Svět kolem nás
– Volné téma

Žáci se ve svých úvahách zamýšleli nad tím, kam povedou jejich kroky po základní škole, o čem sní, čeho chtějí v životě dosáhnout, jakou chtějí mít rodinu atd.

Sborník prací