Stravování v mateřské škole

aktualizováno 1. 9. 2017

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,
několik let se nám dařilo držet neměnnou nízkou cenu za stravování v mateřské škole. V důsledku neustálého zdražování potravin jsme však nuceni od  září 2017 zdražit svačiny i obědy v jídelně mateřské školy. Děkujeme za pochopení.

Ceny za celodenní stravování v mateřské škole ve školním roce 2017/2018:
I. kategorie 3 – 6 let … svačina 7,- Kč, oběd 17,- Kč, svačina 7,- Kč … celkem 31,- Kč
II. kategorie 7 let … svačina 8,- Kč, oběd 18,- Kč, svačina 8,- Kč … celkem 34,- Kč