Projev ředitelky školy k zahájení školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků, vážení zaměstnanci školy, milí žáci. Věřím, že jste prožili krásné prázdniny a nabrali síly k novému vzdělávání ve školním roce 2017/2018. Stejně tak doufám, že příjemně prožitá dovolená poskytla Vám učitelům, paním učitelkám a provozním zaměstnancům dostatek energie k zajištění zdárného průběhu nastupujícího školního roku.