|

Den dopravní výchovy

V pátek 8. září 2017 proběhl  u nás na škole dopolední preventivní program věnovaný bezpečnosti silničního provozu: DEN DOPRAVNÍ VÝCHOVY.

Cílem a úkolem celé akce bylo žáky seznámit se základními pravidly bezpečného chování na silnici (BESIP). Žáci si s paními učitelkami povídali, jaká úskalí a nebezpečí je mohou v dopravě potkat. Zopakovali si dopravní značky, rozebrali různé situace na silnici atd.

Poté se odebrali ke kulturnímu domu, kde na ně čekala překážková dráha a jízda zručnosti na kole. Žáci si také vyzkoušeli, jak poskytnout zraněnému první pomoc. Naučili se znehybnit končetinu, ukázali si, jak zastavit krvácení.

Žáci 1. – 3. třídy se svými paními učitelkami uspořádali soutěž v bezpečné jízdě na koloběžkách.

Přestože byli prvňáčci ve škole teprve pár dní, dokázali se úspěšně zapojit do projektu Den dopravní výchovy. Nejprve si žáci s paní učitelkou ve třídě zopakovali pravidla silničního provozu pro chodce a cyklisty, pomocí pracovního listu a sešitu řešili bezpečnou cestu do školy. Nechyběly ani písničky a taneček s dopravní tematikou a také povídání a poučení o chování v různých dopravních prostředcích. Vyvrcholením byl závod na koloběžkách, který se žákům velice líbil.

Nejrychlejší žáci z 1. až 3. třídy byli hned po závodech odměněni diplomy a drobnými cenami.

V pondělí 11. 9. 2017 proběhlo v tělocvičně společné vyhodnocení výsledků dopravní soutěže, a to za přítomnosti žáků 4. –  9. ročníku, paní a pánů učitelů, paní zástupkyně Mgr. Marcely Francové a paní ředitelky Mgr. Kateřiny Dostálové. Ta poděkovala  organizátorům a všem žákům za vzorný přístup k plnění úkolů. Vedení školy předalo nejúspěšnějším žákům diplomy a malé dárečky.

Celá akce se vydařila nejen díky ukázněnosti všech žáků, ale i díky sluníčku, jehož paprsky všechny příjemně zahřívaly.

Podívejte se na výsledky dopravní soutěže