Prohlášení ředitelství školy k organizačním změnám

Prohlášení ředitelství školy k organizačním změnám ve školním roce 2017/2018 Děkuji  Vám rodičům za účast na plenárním zasedání SRPŠ a na třídních schůzkách. Děkuji za všechny názory, podněty a připomínky k organizačním změnám na naší škole. Těší nás, že ve velké většině kladně hodnotíte novou organizaci vyučování (rozvržení vyučovacích hodin) a nabídku zájmových kroužků. Děkuji i za…