Prohlášení ředitelství školy k organizačním změnám

Prohlášení ředitelství školy k organizačním změnám ve školním roce 2017/2018

Děkuji  Vám rodičům za účast na plenárním zasedání SRPŠ a na třídních schůzkách. Děkuji za všechny názory, podněty a připomínky k organizačním změnám na naší škole. Těší nás, že ve velké většině kladně hodnotíte novou organizaci vyučování (rozvržení vyučovacích hodin) a nabídku zájmových kroužků. Děkuji i za nesouhlasné názory, jsou pro nás také důležité.

Organizační změny v tomto školním roce jsme pečlivě zvážili a promysleli s maximálním ohledem na žáky.

Dopolední vyučování jsme rozšířili o šestou vyučovací hodinu. Tím jsme dosáhli toho, že žáci 4., 5., 6. a 7. třídy nemají vůbec odpolední vyučování, končí nejpozději v 12:55 hod. Odcházejí na oběd a pohodlně stíhají autobusy:

  • na Lhotu u Konice ve 13:42 hod. (v loňském školním roce čekali žáci na autobus 1 hodinu 37 minut)
  • na Labutice, Jednov, Suchdol, Hrochov a Lipovou ve 13:51 hod. (v loňském školním roce žáci z Hrochova a Lipové čekali na autobus 1 hodinu 46 minut)

Žáci 8. třídy mají odpolední vyučování pouze v úterý, kdy končí ve 14:10 hod., ostatní dny končí ve 12:55 hod.

Žáci 9. třídy mají odpolední vyučování pouze v úterý a ve čtvrtek, kdy končí ve 14:10 hod. Autobus ve směru Labutice, Jednov, Suchdol, Hrochov a Lipová odjíždí ve 14:20 hod. (V loňském školním roce měli žáci 9. třídy čtyřikrát týdně odpolední výuku.)

Protože v letošním školním roce vyučování končí dříve, otevírá se pro Vaše děti  prostor k účasti v zájmových kroužcích, nabízíme také doučování a přípravu žáků 9. třídy na přijímací zkoušky.

Tyto změny v organizaci jsou nevýhodné pro žáky ze Skřípova, kterým jezdí autobusový spoj pouze v 12:32 a 14:43. V srpnu jsme podali žádost na Krajský odbor dopravy a novému autobusovému dopravci Arriva Morava a. s. o rozšíření linky ve 13:42 hod. z Brodku u Konice do Horního Štěpánova o zajížďku na Skřípov. Žádosti nemůže být vyhověno z důvodu dodržení bezpečnosti práce řidiče (doba odpočinku).

Žáci ze Skřípova mohou využít nabídky zájmových kroužků a doučování:

  • pondělí: Sportovní hry, Zdravotní tělesná výchova
  • úterý: Doučování z matematiky
  • středa: Ruční práce
  • čtvrtek: Klub deskových her a zábavné logiky
  • pátek: Doučování z českého jazyka

Vážení rodiče, věříme že uvedené změny povedou k efektivnějšímu využití času, který žáci tráví ve škole, a tím také ke zkvalitnění výuky.

Mgr. Kateřina Dostálová, ředitelka školy