Nabídka kroužků ve školním roce 2017/2018

Nabídka kroužků ve školním roce 2017/2018: aktualizováno 3. 10. 2017

Kroužky 1. stupeň

Kroužek Vyučující Den Čas
Dramatický kroužek A. Dohnalová Pondělí – sudý týd. 12:35 – 13:20
EDA A. Dohnalová Pondělí – lichý týd. 12:35 – 13:20
Doučování – 4. třída M. Šustrová Pondělí 12:30 – 13:30
Zdravotní TV J. Kamená Úterý – sudý týden 12:20 – 12:55
Šikovné ručičky M. Buriánová Úterý – sudý týden 12:30 – 13:15
Sborový zpěv I M. Šustrová Úterý – lichý týden 12:30 – 13:15
Sportovní hry I R. Tuček Středa 13:20 – 14:10
Keramika A. Dohnalová Středa 12:45 – 14:00
Nepovinný předmět Náboženství (1. + 2. tř.) O. Horáček Středa 11:50- 12:35
Nepovinný předmět Náboženství (3. tř.) O. Horáček Čtvrtek 11:50 – 12:35
Klub deskových her K. Dostálová Čtvrtek 13:15 – 14:45
Doučování 3. tř. A. Dohnalová Čtvrtek 11:35 – 12:35
Doučování 5. tř. J. Kamená Pátek 12:30 – 13:30

 

Kroužky 2. stupeň

Kroužek   Den Čas
Zdravotní TV II J. Kamená Pondělí 13:15 – 14:00
Sportovní hry II R. Tuček Pondělí 13:25 – 14:10
Doučování M R. Müllerová Úterý 13:10 – 14:10
Ruční práce R. Müllerová Středa 13:15 – 14:15
Cvičení z M (příprava k přijímacím zkouškám) M. Francová Středa 13:15 – 14:45
Cvičení z ČJ (příprava k přijímacím zkouškám) R.Fialová Středa 13:15 – 14:45
Nepovinný předmět Náboženství (4. – 8. tř.) O. Horáček Středa 12:45 – 13:30
Klub zábavné logiky a deskových her K. Dostálová Čtvrtek 13:15 – 14:45
Doučování ČJ R. Fialová Pátek 13:10 – 14:10