Čtvrťáci v dopravním centru

Ve středu 27. 9. 2017 se žáci 4. třídy naší školy zúčastnili výuky na dětském dopravním hřišti v Prostějově. Cílem této výuky bylo seznámit žáky s bezpečným chováním v silničním provozu.

Žáci si vyzkoušeli nejen roli chodce, ale i cyklisty. Žáci si nejdříve v učebně zopakovali teoretickou část, rozebrali různé dopravní situace na silnici. Následně se odebrali na dopravní hřiště, kde na ně čekala cvičná jízda na kole. Celá tato výuka byla zaměřená na prevenci dopravní nehodovosti dětí. Počasí nám přálo, děti se radovaly z nových poznatků a zážitků.