Podzimníčkový den v 1. třídě

V úterý 24. 10. měli prvňáčci zpestřenou výuku „Podzimníčkovým dnem“. Nejprve si vyzdobili třídu nasbíranými barevnými listy a namalovali si krásné podzimní obrázky. V úterý se do školy oblékli v  podzimních barvách a s pomocí rodičů si doma vyrobili různé doplňky, klobouky, náhrdelníky a ozdoby.

Celé vyučování prolínala podzimní tématika – počítání s kaštany, ořechy a dalšími přírodninami, básničky, písničky a pohádky. Nakonec si všichni vyrobili ze špalíčků břízy svého panáčka Podzimníčka. Ve třídě vládla výborná atmosféra a žáci si i s paní třídní učitelkou svůj den hezky užili.

Poděkování patří všem rodičům, kteří se s dětmi na přípravě „Podzimníčkového dne“ podíleli.