|

Preventivní přednášky „Právo, drogy“

V pondělí 6. 11. 2017 proběhla na naší škole pro žáky 7., 8. a 9. ročníku zajímavá přednáška na téma PRÁVO a DROGY. O své zkušenosti se přijela z Olomouce podělit paní Ivana Kafková, Dr.h.c. –  emeritní vrchní policejní inspektorka  se specializací kriminalita  mládeže a drogová kriminalita.

Přednáška se týkala základních pojmů, jako např.: přestupek, trestný čin, úmyslné zavinění, zavinění z nedbalosti, šikana, záškoláctví, alkohol a mladiství, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku, poškození cizí věci, domácí násilí, drogy, rozdělení drog a jejich účinky na organismus, gamblerství, hazardní hry a sázky, rizika vzniku závislosti, charakteristické znaky závislosti u dětí a mladistvých atd.

Cílem akce bylo žáky seznámit se základním právním minimem a problematikou drog se zaměřením na prevenci mládeže.