SCHOLARIS – burza škol v Prostějově

Přehlídka středních škol Scholaris Prostějov

Žáci 9. třídy burzu škol navštíví se svými rodiči.

Termín konání: 9. 11. 2017
Čas konání: 8:00 – 17:00 hod.

Místo konání: v prostorách Společenského domu Prostějov

Co Scholaris přináší?

 • informace o studiu na středních školách pro školní rok 2017/2018
 • přehled o studijních a učebních oborech
 • informace o přijímacím řízení
 • výhled uplatnění zvolených profesí v praxi

Pro koho je přehlídka Scholaris určena?

 • pro žáky základních škol
 • pro rodiče a jejich zástupce
 • pro ředitele a výchovné poradce základních škol
 • pro zástupce středních škol a učilišť, kteří budou prezentovat své obory ukázkami svých činností, videoklipy škol apod.
 • pro absolventy a ostatní zájemce

Kdo se na přehlídce Scholaris prezentuje?

 • školy z příslušných i jiných okresů s nabídkou oborů vzdělávání
 • Pedagogicko-psychologická poradna
 • Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce
 • zástupci firem a hospodářské komory