| |

Beseda s pracovnicí Úřadu práce

V pondělí 13. 11. 2017 se uskutečnila pro žáky 9. ročníku zajímavá beseda s pracovnicí Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání a změnu povolání paní Mgr. Veronikou Berkovou. Hovořila se žáky na téma VOLBA POVOLÁNÍ, například jak si zvolit a podle jakých kritérií správný typ střední školy či učiliště, kde hledat správné informace, jaká je uplatnitelnost oborů na trhu práce atd.

Žákům rozdala různé materiály, informační letáky a kontakty na důležité stránky věnující se výše uvedenému tématu.

Zajímavé odkazy: 
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz ……………. přehled škol v ČR
www.portal.mpsv.cz …………….. situace na trhu práce, statistiky
www.scio.cz     www.cermat.cz    …………. testy k přijímacím zkouškám