|

Preventivní program pro žáky 8. třídy

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 se zúčastnili žáci 8. třídy preventivního projektu „Buď HIV negativní, chraň svůj život“ v budově KHS (Krajská hygienická stanice) v Olomouci. Projekt profesionálně představila paní Mgr. Jana Marvánková, referent pro ochranu a podporu veřejného zdraví, ÚP Olomouc. Žáci se formou soutěže dověděli spoustu informací nejen o viru HIV a nemoci AIDS, ale také jakým způsobem se před touto zákeřnou chorobou chránit.

Další akcí tohoto dne byla přednáška v budově Židovské obce v Olomouci na téma „Olomoucké oběti holocaustu“. Poutavé vyprávění předsedy Židovské obce Olomouc pana Petra Papouška přiblížilo našim žákům tragický osud olomouckých Židů za druhé světové války.