Sázení stromů s dětmi

V týdnu od 13. do 16. listopadu 2017 jsme se zapojili v rámci projektu MAP Konice do aktivity „Sázení stromů s dětmi“.

Žáci 6. a 8. třídy připravili díry pro sázení stromků na školní zahradě, na zahradě u mateřské školy a u obecního úřadu – za to jim patří velké poděkování a pochvala. Šesťáci a osmáci sami také zasadili několik ovocných stromků na školní zahradě.

Žáci 9. třídy pomohli se sázením ovocných stromků dětem na zahradě mateřské školy.

Žáci 1., 2. a 3. třídy se sešli u obecního úřadu, aby společně se starostou obce Brodek u Konice zasadili náš český národní strom a zároveň symbol obce Brodek u Konice – lípu.

Všem dětem a paním učitelkám patří velké poděkování za pomoc. Už se těšíme na plody zasazených ovocných stromků.

 

„Proč je lípa českým národním symbolem?

Lípa patřila mezi jeden ze dvou stromů, které indoevropské kmeny od nepaměti uctívaly. Asi nebudeme daleko od pravdy, když připustíme, že volba padla na lípu právě proto, že naše předky udivovala svou mohutností a dlouhověkostí. 

Druhým takovým stromem byl dub. Dohromady s lípou tvořily silnou významovou dvojici. Dub v ní zastával roli mužského prvku, lípa ženského. Tuto symboliku přijali za svou v pozdějších dobách Slované, Baltové a Italici.

V době národního obrození ale doznala symbolika stromů významných změn. Ve středoevropském kontextu byl dub stále více spojován s německým národem, zatímco lípa se slovanským.  

Vše vyvrcholilo na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848, kde se lípa stala stromem Slovanů i oficiálně. Od té doby ji za svůj národní strom považují i Češi. „

Zdroj www.rozhlas.cz