Připravujeme vánoční jarmark

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka a Kulturní komise OÚ pořádají v pátek 8. prosince 2017 od 12:00 hod. do 19:00 hod. v kulturním domě v Brodku u Konice VÁNOČNÍ JARMARK.

Od 12:00 – vánoční prodejní výstava vánočního sortimentu a prodej výrobků dětí z mateřské školy a žáků základní školy, podpora fondu SIDUS
Od 15:30 – vystoupení dětí základní školy

Občerstvení zajištěno.

Zvány jsou všechny děti se svými rodiči a prarodiči a přátelé školy.

Výzva dětem a žákům:
I doma můžete vyrábět vánoční ozdoby a drobné dárky, které potom darujete do školního prodejního stánku.

Výzva rodičům:
Vážení rodiče, velmi oceníme každou  nabídku Vaší pomoci:
– vyrábějte se svými dětmi vánoční ozdoby a drobné dárky, které poté můžete darovat do školního prodejního stánku,
– upečte pár kousků cukroví, vytvořte balíčky a darujte do školního prodejního stánku,
– přijďte nám pomoci u prodeje občerstvení nebo na školním prodejním stánku.

S nabídkou pomoci se obracejte na p. uč. Freharovou (freharova.skolabrodek@iskola.cz) do 30. 11. 2017 (prosím, nahlaste i množství výrobků, které darujete do prodejního stánku).

Výtěžek z prodeje výrobků na školním prodejním stánku použijeme pro potřeby našich žáků.

plakat-vanocni-jarmark