Vánoční jarmark

Vánoční přípravy v naší škole začaly v tomto roce opravdu brzy – již v říjnu začali žáci a paní učitelky ve výtvarné výchově, praktických činnostech, v kroužku keramiky, ručních prací i šikovných ručiček vyrábět vánoční ozdoby a předměty s vánoční tématikou, abychom v prosinci mohli uspořádat Vánoční jarmark a nabídnout tyto výrobky k prodeji.

Děti z družiny si připravovaly básničky a koledy, děti navštěvující kroužek Sborového zpěvu se učily nové vánoční písně, třeťáci pilně nacvičovali divadelní kousek Čert a Káča, osmáci vybírali a zpívali vánoční písně, deváťačky si zvolili číslo s hudebním nástrojem, který se nazývá boomwhacker, a děti, které navštěvují Základní uměleckou školu, cvičily a zkoušely skladby na flétny a klávesy.

Výborná a velmi přínosná byla spolupráce s Kulturní komisí při Obecním úřadě v Brodku u Konice. Kulturní komise se rozhodla svoji každoroční vánoční prodejní výstavku uspořádat společně s vánočním jarmarkem. Velký kus práce odvedla paní učitelka a místostarostka obce Mgr. Pavla Freharová, která se ujala moderování celé akce.

Veškeré přípravy vyvrcholily v pátek 8. prosince. Nechybělo občerstvení – domácí cukroví, perníčky, trubičky, muffiny, párky v rohlíku a dětský punč, který uvařili žáci 9. třídy. U stánků s prodejem výrobků pomáhali s prodejem rodiče, rodiče také napekli doma cukroví, perníčky a darovali je k prodeji na stáncích – velmi si vážíme podpory rodičů našich žáků.

Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a průběhu jarmarku, patří velké poděkování. Peníze získané prodejem výrobků půjdou do fondu SRPŠ a budou použity pro naše žáky.