Vánoční filmové představení pro děti

V pátek 22. prosince 2017 se žáci 1. až 9. třídy zúčastní vánoční akce – filmového představení „Hurvínek a kouzelné muzeum“ nebo „Po strništi bos“ v Olomouci

  • 7:20 odjezd od školy objednanou autobusovou dopravou,
  • 12:30 až 13:30 příjezd do Brodku u Konice,
  • odhlaste obědy žákům, kteří v pátek na oběd nepůjdou.

Podrobné informace jste obdrželi od třídních učitelek a třídního učitele.