Předvánoční čas u nás ve škole

Ve čtvrtek 21. 12. 2017 jsme naposledy v tomto kalendářním roce usedli  do  lavic. Už při příchodu do školní budovy každý z nás cítil tu slavnostní předvánoční atmosféru. Ze školního rozhlasu zaznívaly známé vánoční koledy, ze tříd i  kabinetů  se linula vůně různých aromatických lampiček a svíček s vůní vanilky a skořice. Na začátku dopoledního vyučování popřála paní ředitelka Mgr. Kateřina Dostálová všem žákům, jejich rodičům a zaměstnancům školy krásné Vánoce a všechno nejlepší do nastávajícího roku 2018.

Celé dopoledne se neslo ve vánočním duchu. Žáci si se svými třídními paními učitelkami připravovali vánoční punč, čaj, pohoštění, pojídali domácí cukrovíčko.

Žáci 7., 8. a 9. uspořádali s panem učitelem R. Tučkem v tělocvičně sportovní turnaj v basketbalu.

Čtvrťáci s paní učitelkou Mgr. M. Šustrovou a páťáci s paní učitelkou Mgr. J. Kamenou se vydali na zimní procházku do přírody ke krmelci, aby také lesním zvířátkům nadělili k Vánocům něco dobrého.

V pátek 22. 12. 2017 se všichni žáci naší školy se svými paními učitelkami  a panem učitelem vydali autobusy do Olomouce, aby v Šantovce zhlédli filmové představení – žáci 1. až 4. třídy se pobavili u filmu „Hurvínek a kouzelné muzeum“, žáci 5. až 9. třídy se podívali na zajímavý český film „Po strništi bos“. Film se žákům líbil, protože při závěrečných titulcích zazněl sálem bouřlivý potlesk.

Poté si žáci mohli prohlédnout v Šantovce krásnou vánoční výzdobu. Někteří si ještě dokoupili drobné dárečky pro své blízké. Šesťáci si moc pochutnali na vánočním TRDELNÍKU.