Divadélko pro školy

Divadélko pro školy z Hradce Králové opět nezklamalo

V pátek 5. 1. 2018 navštívilo Brodek u Konice Divadélko pro školy z Hradce Králové.

Velký úspěch u žáků 1. až 5. třídy měli herci s představením  Africká pohádka aneb Podivuhodná dobrodružství doktora Holuba.

Představení v Kulturním domě pro žáky 2. stupně – Legenda V + W aneb Příběh osvobozeného divadla – zaujalo  jako doplněk výuky. Herci dovedli poutavou formou  poskytnout základní informace o životě a kariéře Jiřího Voskovce a Jana Wericha doplněné ukázkami nejslavnějších divadelních her těchto autorů. Jaká byla atmosféra můžete vidět z fotografií.

Divadélko pro školy z Hradce Králové patří k nejvytíženějším hereckým souborům v České republice. Během jedenácti let existence  herci odehráli více než 10 000 výchovných představení pro děti a mládež. Všechny  hry jsou koncipovány jako doplněk výuky, v souladu s učebními osnovami a jsou připravovány ve spolupráci s Vysokou školou pedagogickou v Hradci Králové.

Jedná se o komorní divadlo s důrazem na kontakt s divákem, preferuje přitom zábavnou formu, která je pro mládež nejpřijatelnější. Přes relativně uvolněnou atmosféru však žákům nabízí faktický odborný výklad, úryvky ze slavných divadelních her a názorné ukázky různorodosti žánrů. Divadlo umožňuje mladému, a tedy relativně nezkušenému divákovi, poprvé se dotknout divadla a poznat sílu a krásu této umělecké formy.

http://www.divadelkoproskoly.cz/